OTVARANJE III MEĐUNARODNOG PIJANISTIČKOG TAKMIČENJA TIVAT
KONCERTNA DVORANA ŠKOLE

ZAVRŠNI KONCERT NAGRAĐENIH UČENIKA
8.6.2023.g. KONCERTNA DVORANA ŠKOLE