TAKMIČENJA
ŠKOLSKA 2022-2023.g.


OTVARANJE III MEĐUNARODNOG PIJANISTIČKOG TAKMIČENJA TIVAT
KONCERTNA DVORANA ŠKOLE