ZAVRŠNI KONCERT NAGRAĐENIH UČENIKA
8.6.2023.g. KONCERTNA DVORANA ŠKOLE

HOR "JEDINSTVO" KOTOR
VASKRŠNJI KONCERT- KONCERTNA DVORANA MUZIČKE ŠKOLE TIVAT