ARLEMM 2023
Arilje, 15-30 jul 2023

Naši učenici: Francesca Lesjak (klasa prof. Dunja Nikolić), Maša Samardžić, Damjan Pajović i Anđela Vlaović (klasa prof. Bruna Matijević) bili su polaznici seminara flaute i kamerne muzike koji se od 17. do 23. jula održao u Arilju, u sklopu festivala ARLEMM 2023. Seminar su vodile profesorica Marina Nenadović i profesorica Sanja Vukadinović 


ZAHVALNICA UNICEF-a