INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION ATLANTA, USA
MEĐUNARODNO ONLINE TAKMIČENJE

"International Music Competition" Atlanta, USA - online

IRINA KLAKOR- OBOA- PRVA NAGRADA klasa: Nadica Ristić Simović

POČETAK II POLUGOĐA