MEĐUNARODNO TAKMIČENJE "DAVORIN JENKO"
BEOGRAD

MARIJA SAMARDŽIĆ- klarinet- DRUGA NAGRADA- klasa. Aleksandra Samardžija

ANA KLAKOR-klarinet- DRUGA NAGRADA- klasa. Aleksandra Samardžija 

IRINA KLAKOR- oboa- PRVA NAGRADA- klasa Nadica Ristić Simović

LANA ĐURIČIĆ- oboa- PRVA NAGRADA- klasa Nadica Ristić Simović

IV INTERNATIONAL ART COMPETITION
TURKEY- online