Najava PRVOG MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA DUVAČKIH INSTRUMENATA
TV BUDVA

Direktorica mr Zorana Jovanović 

 Jutarnji program TV Budva 

https://www.youtube.com/watch?v=GdFcNHxf-Vo

SIRMIUM MUSIC FEST
SREMSKA MITROVICA