"PJETER GACI" SKADAR
1.-4. JUN 2023.g.

♪        „PJETER GACI“ SKADAR

-ECE DORA TASKENT- violina- PRVA NAGRADA – 100 bodova  klasa Nevila Klakor

-FRANCESCA LESJAK- flauta-  PRVA NAGRADA – 98 bodova  klasa Dunja Nikolić

-ISIDORA BABIĆ- flauta-  PRVA NAGRADA – 98 bodova  klasa Dunja Nikolić

-DAMJAN PAJOVIĆ- flauta-  PRVA NAGRADA – 95 bodova  klasa Bruna Matijević

-MAŠA SAMARDŽIĆ- flauta-  PRVA NAGRADA – 95 bodova  klasa Bruna Matijević

klavirska saradnja: LINDA POZNANOVIĆ

"MLADI VIRTUOZ"
BEOGRAD- ONLINE