REZULTATI
I MEĐUNARODNO TAKMIČENJE DUVAČKIH INSTRUMENATA


SAKSOFON 

 • BABY 
 • A


 • B
 • D
 • E
 • F

KLARINET

 • BABY

 • A
 • B
 • B
 • D

OBOA

 • B
 • D
 • D
 • EE
 • E
 • AKADEMIJA A

TRUBA 

 • A
 • B
 • B
 • C
 • C
 • D
 • E

TROMBON

 • A
 • BB
 • B

 • C
 • AKADEMIJA A
 • AKADEMIJA B

HORNA

 • A
 • B
 • B
 • E
 • E

FLAUTA

 • BABY
 • A
 • A

 • B
 • C
 • D
 • ENAJAVA I MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA DUVAČKIH INSTRUMENATA