REZULTATI III MEĐUNARODNOG PIJANISTIČKOG TAKMIČENJA TIVAT
TIVAT 11.-14. MAJ 2023.g.

KLAVIR SOLO:

 • Baby 


 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • Akademija A

KLAVIRSKI DUO ČETVORORUČNO

 • A
 • B
 • AKADEMIJA 
 • aKADEMIJA

KOREPETICIJA

 • Baby

 • A
 • B
 • B
 • C
 • AKADEMIJA

REZULTATI SA II DRŽAVNOG TAKMIČENJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA IZ OBLASTI MUZIČKE UMJETNOSTI
PODGORICA