SEMINAR KLARINETA I SAKSOFONA
JU MUZIČKA ŠKOLA TIVAT

U periodu od 21-24.3.2024.g. u JU Muzička škola Tivat održana su dva seminara- SAKSOFON- prof. Aleksandar Antonijević i KLARINET- prof. Bojan Vukelić

Seminari su održani u saradni sa NVO Ars Praesentia 


DJECA IMAJU KRILA
15.3.2024.g.