SEMINAR LIMENIH I DUVAČKIH INSTRUMENATA I KAMERNE MUZIKE

U organizaciji NVO Ars praesentia Boke Kotorske i JU Muzička škola Tivat u periodu od 1.-5. marta 2023.g. održan je seminar za drvene i limene duvačke instrumente, i kamerne muzike. 

Seminar su vodili predavači iz Srbije: Marina Nenadović- flauta, Bojan Pešić- oboa, Veljko Klenkovski- klarinet, Nenad Vasić- horna i Nenad Janković- kamerna muzika.

Pored učenika škole seminaru su prisustvovali i učenici iz Kotora, Nikšića, Herceg Novog i Podgorice

25. Međunarodni susreti mladih flautista
"TAHIR KULENOVIĆ"- VALJEVO