SEMINAR VIOLINE
KOTOR

U muzičkoj školi ŠOSMO "Vida Matjan" Kotor, od 7.-10. aprila 2023.g. održan je seminar VIOLINE, kojeg je vodio akademik dr. prof. Vladimir Marković

Iz JU Muzička škola Tivat, seminaru su prisustvovali učenici iz klase Nevile Klakor i Maje Dobrović, a predstavili su se i na završnom koncertu u Koncertnoj dvorani Sv. Duha