TAKMIČENJE "MUZIČKI OTISAK"

Međunarodno pijanističko takmičenje “Muzički otisak" Vrnjačka Banja (online)

KLAVIR SOLO, I kategorija 

Nina Vuković, PRVA NAGRADA (97 poena) 

Julija Nikolaidis, PRVA NAGRADA (97 poena)

                                                                                          klasa prof. Irena Mijušković 

KLAVIR SOLO, II kategorija

Ana Marija Fantić, PRVA NAGRADA (98 poena)

                                                                                         klasa prof. Irena Mijušković

HIMNA "RAČUNAJTE NA NAS"