Uprava škole 

Zorana Jovanović, Direktorica

  • 12. jul 2021.g. DIREKTORICA ŠKOLE
  • 2005 – 2009 Magistarske studije na Muzičkoj Akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  • Magistar umjetnosti- VSS VII-2
  • 1997 – 2003 Osnovne studije Akademija Umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu- 
  • Diplomirani muzičar - flautista- VSS VII-1
  • 1993 – 1997 Srednja muzička škola ,,Isidor Bajić” Novi Sad
  • 1992 – 1993 Osnovna muzička škola Herceg Novi (do 1992 školovanje u Osnovnoj Muzičkoj Školi Ilidža – Sarajevo )

 


Ana Matijević, Sekretar


Valentina Dapčević, ICT

16.3.2016.- ICT koordinatorka

♪ 2001-2008
Muzička akademija Univerzitet Istočno Sarajevo- BIH
Opšta muzička pedagogija
Diplomirani muzički pedagog, VSS- VII 1
♪ 1997-2001
Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor
Pedagoško- teorijski odsjek
Muzički saradnik, SSS
♪ 1990-1997
Škola za osnovno muzičko obrazovanje Tivat- odsjek harmonika


Snežana Radinović, Rač.Nastavni kadar

Violina

prof. Nevila Klakor
prof. Tijana Stanišić
prof. Nenad Jovanović
prof. Maja Dobrović

Klavir

prof. Lidija Molčanova
prof. Andrea Orlando Tripović
prof. Danijela Medigović Kuč
prof. Staša Nikolić
prof. Isidora Jovićević
prof. Oleksij Molčanov
prof. Gabriela Aksamit
prof. Irena Mijušković
prof. Ljiljana Dončić
prof. Nataša Tomović Selimović

Viola

prof. Maja Dobrović
Flauta

prof. Pina Bubanja
prof. Bruna Matijević
prof. Dunja Nikolić
prof. Žana Lekić

Klarinet

prof. Aleksandra Samardžija

Saksofon

prof. Goran Turkalj

Oboa

prof. Nadica Ristić Simović

Truba

prof. Erik Šemrov

Trombon 

prof. Martina Vuksanović

Udaraljke

prof. Oliver Nedović
prof. Martin Đorđević

Horna 

prof. Dijana Sindik


Harmonika 

prof. Ivan Deržijev

Gitara 

prof. Mirela Mudreša
prof. Anja Radonjić

prof. Kristina Jevrić
prof. Romeo Lukšić
prof. David Marton

Teoretska grupa  muzičkih predmeta 

prof. Tamara Fistrič
prof. Sandra Vukmirović
prof. Valentina Dapčević
prof. Anđela Homen
prof. Ivo Brajak
prof. Danko Kuč
prof. Ranka Biskupović

Solo pjevanje

prof. Nataša PavlovićOpšte obrazovni predmeti 

prof.Binela Rebronja Lisica
prof. Sandra Krstović
prof. Ivona Petrović
prof. Lidija Đuričić
prof. Miša Klep
prof. Tamara Božinović
prof. Danijela Žižić
prof. Andriana Čolović
prof. Miloš Radošević