18° Ars Nova international Music Competition 2023
Trieste (Italy)

18° Ars Nova international Music Competition 2023

Trieste (Italy)

Violina, B kategorija

Ece Dora Taskent, II nagrada (94 poena)

klasa prof. Nevila Klakor 


Remek-djela operske i kamerne muzike