ARLEMM 2023
Arilje, 15-30 jul 2023

Kosta i Mihailo Rangelov (klasa prof.Anja Radonjić-Bigović) bili su polaznici seminara gitare, koji se od 17. do 23. jula održao u Arilju, u sklopu festivala ARLEMM 2023. Seminar je vodio profesori Aleksandar Hadži-Đorđević 


ARLEMM 2023
Arilje, 15-30 jul 2023