“Čuvaj drvo jer ti treba…čuvaj da te čuva”
Dječja nedjelja

U sklopu Dječje nedjelje održana je tradicionalna ekološka akcija 

“Čuvaj drvo jer ti treba…čuvaj da te čuva” 

Đaci prvaci posadili su drvo generacije, a Ela Stjepčević(harmonika) je muzički oplemenila program. Ela je iz klase prof. Ivana Deržieva

 

Prvi crnogorski udžbenik iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom