Koncert "Ona živi da se čuje"
Muzička škola Tivat

Koncert učenika Muzičke škole u sklopu Dječje nedjelje 

“Ona živi da se čuje” 

Plato na krovu škole - 5.10.2023.g. u 17 h

https://radiotivat.com/2023/10/06/ona-zivi-da-se-cuje-muzicka-emocija-na-krovu-skole/?fbclid=IwAR2NSD2QTysUjiP-8elNt457YoQuQO-c09glG-TYeMWyePeAu2t8ojodJY4


“Čuvaj drvo jer ti treba…čuvaj da te čuva”
Dječja nedjelja