Međunarodni dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, 

1. mart 2024.g. - JU Muzička škola Tivat

Pokazna vježbe i evakuacija

 


KONCERT
Cetinje, 29.2.2024.g.