Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko”
Beograd, 2024

Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko” - Beograd

OBOA, kategorija D

Irina Klakor - LAUREAT (98,25 poena)

Lana Đuričić - PRVA NAGRADA (97,50 poena)

klasa: Nadica Ristić Simović 


Božićni koncert
5.1.2024.g. Koncertna dvorana škole