"MLADI VIRTUOZ"
BEOGRAD- ONLINE

♪        „MLADI VIRTUOZ“ BEOGRAD - ONLINE

-HANA ŠTAMPIĆ- klarinet-  DRUGA NAGRADA – 92,33 boda  klasa Aleksandra Samardžija

-LANA VOROTOVIĆ- klarinet-  PRVA NAGRADA – 95 bodova  klasa Aleksandra Samardžija

-LINA PEZELJ- klarinet-  DRUGA NAGRADA – 90 bodova  klasa Aleksandra Samardžija

-ELENA TUJKOVIĆ- klarinet-  DRUGA NAGRADA – 88 bodova  klasa Aleksandra Samardžija

KLAVIRSKA SARADNJA Linda Poznanović


XIV MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE "SLAVENSKI"
NOVI SAD 2023