Prvi crnogorski udžbenik iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom

Prvi crnogorski udžbenik iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom ugledao je svjetlost dana! Biblioteka JU Muzička škola Tivat od danas bogatija je za 60 primjeraka kvalitetne stručne literature.Nacionalni savjet za obrazovanje rješenjem br.19-05-119/22-6418/7 od 29.07.2022. odobrio je ovaj udžbenik za upotrebu u srednjim muzičkim školama.Štampanje udžbenika omogućili su ŠOSMO"Vida Matjan"iz Kotora, Muzička akademija Cetinje, Opština Nikšić, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Kotor, Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade Prijestonice Cetinje, Investiciono-razvojni fond Crne Gore i Turistička organizacija Kotor.Zahvaljujemo se svima koji su omogućili stvaranje ovog udžbenika a najviše izdavaču Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i autorkama Ani Perunović-Ražnatović i Aleksandri Lazović! 


Sastanak Aktiva direktora muzičkih škola Crne Gore
14. do 17.9.2023. JU Muzička škola Tivat