Remek-djela operske i kamerne muzike

U Koncertnoj dvorani škole 30.11.2023.g. održan je koncert pod nazivom Remek-djela operske i kamerne muzike


KONCERT UČENIKA
28.11.2023.