Sastanak Aktiva direktora muzičkih škola Crne Gore
14. do 17.9.2023. JU Muzička škola Tivat

U periodu od 14. do 17.9.2023. JU Muzička škola Tivat bila je domaćin trodnevnog sastanka Aktiva direktora muzičkih škola Crne Gore. Na dnevnom redu su se osim planiranja ustaljenih koncertnih aktivnosti u okviru projekta "Vivum", a sve pod pokroviteljstvom Unicef-a i Zavoda za školstvo, našle i takmičarske aktivnosti u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, kao i važne teme poput Zakona o umjetničkom obrazovanju.Posebnu zahvalnost dugujemo koleginici Bojani Nenezić, predstavnici Zavoda za školstvo koja je takođe prisustvovala sastanku. 


Festival Glas Boke
15.9.2023, Kotor